Vytyčení stavby a hranice pozemku Ostrava, GAKO-Oblouk s.r.o.

K vytyčení stavby je oprávněn pouze úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, který vám pak vystaví pro stavební úřad protokol o vytyčení stavby. Geodeti z kanceláře GAKO-Oblouk s.r.o. provádí vytyčení staveb a hranic pozemků na území měst Ostrava, Karviná, Opava, Frýdek-Místek a po celém Moravskoslezském kraji.

Pro vytyčení stavby je důležité mít v projektové dokumentaci výškové osázení celé stavby do pozemku.

 
 
 
 

Proč potřebujete vytyčování stavby či pozemku?

 
Pro zahájení stavby je potřeba do projektové dokumentace zhotovit výškopis a polohopis. Pokud je stavba umístěná u hranic pozemku, je třeba provést vytyčení hranic pozemku, aby stavba omylem nezasáhla na jinou parcelu. Jakmile je stavba dokončená, pro kolaudaci stavby se provede zaměření a vytyčení stavby, vystaví se protokol o vytyčení stavby a doloží se geometrický plán.

Pokud si chcete ušetřit komplikace při stavbě rodinného domu, obraťte se naše geodety, kteří se již postarají o vše potřebné a poradí vám, jak dál postupovat.
 
 
 
Budování bodových polí Ostrava - GAKO-Oblouk s.r.o.
 
 
 
 
 
 
Geodetická kancelář Ostrava - GAKO Oblouk
 
 
 

Geodetické práce

 
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků
  • pro prodej nebo koupi nemovitosti
  • pro upřesnění výměry pozemku a obnovy parcel v katastru nemovitostí
  • pro zasazení stavby do hranic pozemku a dodržení odstupu
  • pro stavbu oplocení pozemku nebo ověření stávajícího plotu
 • budování bodových polí - zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci
 • vytyčení objektů a liniových staveb před výstavbou
 • vytyčení inženýrských sítí
 • vytyčení prostorové polohy stavby
 • vyhotovení pasportu objektů, komunikací, kanalizace apod.
 • vyhotovení smlouvy pro převod nemovitosti, odhad nemovitosti
 • vyhotovení smlouvy pro zřízení věcného břemene